قطار نظم و دوستی به مناسبت هفته نیروی انتظامی با همکاری راه آهن و پلیس راه آهن کشور راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مسافران این قطار دانش آموزان ساکن در حاشیه خطوط راه آهن بوده که با همکاری صورت گرفته قطار نظم و دوستی در اغلب نواحی راه آهن از جمله، ناحیه تهران (تهران-کرج)، خراسان (مشهد-فریمان)، شمالشرق (شاهرود-دامغان)، شمالغرب (زنجان-بناب) و... حرکت می کند.

 در این سفر یک روزه تلاش می شود ضمن اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی برای دانش آموزان، مسائل ایمنی مربوط به راه آهن برای جلوگیری از حوادث ریلی برای مسافران قطار نظم و دوستی آموزش داده شود.