روز گذشته انتشار یک مطالعه نشان داد که فقر شدید در سال ۲۰۱۶ در آمریکا بدتر شده است و حالا نیمی از افراد فقیر را شامل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از شین‌هوا، روز گذشته انتشار یک مطالعه نشان داد که فقر شدید در سال ۲۰۱۶ در آمریکا بدتر شده است و حالا نیمی از افراد فقیر را شامل می‌شود.

طبق گفته یکی از تحلیل‌گران مرکز تحقیقاتی پیو، فقر شدید که به افرادی اطلاق می‌شود که درآمد آنها کمتر از نصف سطح فقر است، ۴۵.۶ درصد از کل جمعیت فقیر را تشکیل می‌دهد و این بیشترین درصد در ۲۰ سال اخیر است.

اداره سرشماری آمریکا اعلام کرد که در سال ۱۹۹۶ نرخ فقر شدید ۳۹.۵ درصد بوده است.

طبق اعلام اداره سرشماری آمریکا سطح فقر در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲ هزار دلار در سال برای خانواده‌های تک نفره، و ۲۵ هزار دلار در سال برای خانواده‌های ۴ نفره تعیین شده بود.

میانگین درآمد خانوارها برای تمام خانوار، در سال ۲۰۱۶ برابر با ۵۹۰۳۹ دلار و برای خانواده‌ها برابر با ۷۵۰۶۲ دلار در سال بود.

تحلیل‌ها همچنین نشان داد نه تنها درصد افرادی که در فقر شدید به سر می‌برند به طور مداوم افزایش یافته است بلکه افرادی که در بدترین شرایط قرار دارند هر روز درامدشان از سطح فقر فاصله بیشتری می‌گیرد.

میانگین تفاوت درامد برای افرادی که در فقر شدید قرار دارند با افرادی که در زیر سطح فقر هستند از ۹۵۰۹ دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۰۵۰۵ دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.

این گرایشات با بیشتر شدن نرخ کلی فقر در سال گذشته همراه بوده است. نرخ فقر در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲.۷ درصد شد که به میزان پیش از رکود سال ۲۰۰۷ که برابر با ۱۲.۵ درصد بود نزدیک است.