تحولات پنج ماهه در دستمزد کارگران ساختمانی از این حکایت دارد که تورم در این بخش تا ۷.۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از تغییرات شاخص دستمزد کارگران ساختمانی منتشر کرد نشان داد که در مرداد ماه امسال این شاخص به ۱۰۶.۷ رسید. در این حالت تورم ماهانه دستمزد این کارگران ۰.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه(تغییرات شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل) آن به ۷.۳ رسیده است. تورم دستمزد کارگران ساختمانی در دوره پنج ماهه حدود ۷.۸ درصد گزارش شده است.

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی شامل مزد بنای سفت کار، کارگر ساده ساختمانی، اجرت نقاش، آسفالت کار بام، مقنی، سیمان‌کار، کاشی‌کار و گچ کار است.

بر این اساس شاخص دستمزد بنا در پنج ماهه اول سال به ۱۰۴.۲ رسیده که نشان دهنده تورم شش درصدی و همچنین دستمزد کارگر ساده ساختمانی تا ۴.۳ درصد بوده است.

این در حالی است که در مردادماه دستمزد بنا تا ۵.۴ درصد و دستمزد کارگر ساده تا ۴.۲ درصد گزارش شده بود.