دبیرکل اوپک گفت: عربستان و روسیه در حال حاضر رهبری مشورت ها بین اوپک و دیگر تولید کنندگان عمده نفت را در خصوص آینده توافق کاهش تولید بر عهده دارد. این توافق در ماه مارس 2018 منقضی می شود و تولید کنندگان نفت در حال مذاکره در این باره هستند که آیا این توافق را تا پایان سال 2018 تمدید کنند یا نه.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بلومبرگ، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک گفت: تولید کنندگان اوپک در برقراری توازن مجدد در بازاری که با مازاد عرضه مواجه است، موفق عمل کرده اند، اما برای تثبیت این روند ترمیم قیمت ها در سال 2018، احتمالا باید گام های بیشتری برداشته شود.

بارکیندو در دهلی نو به خبرنگاران گفت: عربستان و روسیه در حال حاضر رهبری مشورت ها بین اوپک و دیگر تولید کنندگان عمده نفت را در خصوص آینده توافق کاهش تولید بر عهده دارد. این توافق در ماه مارس 2018 منقضی می شود و تولید کنندگان نفت در حال مذاکره در این باره هستند که آیا این توافق را تا پایان سال 2018 تمدید کنند یا نه.

بارکیندو بعد از دیدار با دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند گفت: «اجماع رو به افزایشی شکل گرفته برای اینکه اولا فرآیند برقراری توازن مجدد به جریان بیافتد» و ثانیا این فرآیند در سال آینده نیز تداوم یابد. به منظور برقراری یک ثبات پایدار احتمالا برخی اقدامات فوق العاده باید صورت گیرد. بارکیندو توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد.

بارکیندو افزود، 24 تولید کننده نفت که عضو توافق کاهش تولید هستند به دنبال استقبال از ورود تولید کنندگان دیگر به این توافق هستند. وی به اسم اعضای جدید احتمالی توافق اشاره ای نکرد. «در حال حاضر، هیچ صحبتی از برگزاری نشست فوق العاده» به جز نشست برنامه ریزی شده برای ماه آینده در وین مطرح نیست.

در همین حال، سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات گفته، وی خوش بین است که نشست بعدی اوپک منجر به اجماعی میان این سازمان و شرکای غیراوپکی اش خواهد شد که به برقراری توازن در بازار در سال 2018 کمک خواهد کرد. وی افزود، کاهش تولید منجر به کاهش حجم ذخایر نفتی و توازن بهتر در بازار شده است.