سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان این که یکی از موانع صادرات در کشور کیفیت حمل و نقل است گفت: میانگین سنی هواپیما ها حدود 23 سال است اما در حال حاضر شاهد هستیم هواپیماهایی با سن 30 سال در کشور کار می کنند.

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار موج ، با بیان اینکه یکی از موانع صادرات در کشور کیفیت حمل و نقل است، اظهار داشت:این واقعیت وجود دارد که در بحث ترانزیت محصولات صادراتی از جمله حمل و نقل هوایی مشکلات خاص و متعددی وجود دارد که باعث می شود صادرات به راحتی صورت نگیرد.

فرودگاه های کشور برای صادارات مجهز شوند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید فرودگاه های اصلی کشور برای صادرات مجهز شود، گفت: باید فرودگاه هایی مانند فرودگاه امام خمینی و بعضی مراکز استان ها که نقش بسزایی در توسعه صاردات دارند مجهز شوند، به طور مثال اردبیل برای صادرات به کشورهای قفقاز و روسیه می تواند پایگاه مناسبی باشد بنابراین باید در امکانات فرودگاهی بازنگری شود.

عمر ناوگان هوایی کشور بیش از سن استاندارد است

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه در کنار تجهیز فرودگاه های باید ناوگان هوایی نوسازی شود، ادامه داد: میانگین سنی هواپیما ها حدود 23 سال است اما در حال حاضر شاهد هستیم هواپیماهایی با سن 30 سال در کشور کار می کنند به عبارتی ما از بیشترین ظرفیت هواپیماها در کشور استفاده می کنیم.

دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی در اولویت وزارت امور خارجه قرار بگیرد

وی بیان داشت: در گام سوم باید به سمت بازاریابی محصولات صادراتی کشور بریم که این کار در قالب دیپلماسی اقتصادی تعریف می شود و انتظار می رود وزارت امور خارجه این موضوع را در اولویت خود قرار دهد، اعتقاد دارم که بازایابی و امکانات فرودگاهی تاثیرپرنگی بر توسعه صادرات خواهد داشت.

باید 20درصد ناوگان هوایی-باری نوسازی شود

بدری  با بیان اینکه دولت در زمینه نوسازی ناوگان هوایی در بخش مسافربری اقدامات قابل دفاعی داشته است، عنوان کرد: با توجه به اولویت بندی در کشور نوسازی ناگاون هوایی در بخش مسافربری انجام گرفته است.

سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در نوسازی ناوگان هوایی کشور در مسیر درستی قرار گرفته است، اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه کل کشور دولت باید 30درصد ناوگان هوایی در بخش مسافربری و 20 درصد در بخش باری را نوسازی کند.