کارگروه حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مستقر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج، کارگروه حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با هدف ارائه توضیحات و همکاری برای حمایت مادی و معنوی از پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مستقر خواهد بود.

بنا بر این گزارش در این همایش که در 18 و 19 مهرماه برگزار خواهد شد، اساتید و دانشجویان حضور فعال خواهند داشت و کارگروه حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، 34 اولویت پژوهشی خود را برای حمایت مادی و معنوی اعلام کرده است.

نظام بهینه مالیات‌های بخش مسکن، امکان‌سنجی و شیوه‌های عملیاتی کردن ابزارهای نوین تامین مالی در بخش مسکن، بازار رهن مسکن در ایران (راه‌اندازی و توسعه بازار رهن، مشکلات و موانع و راه کارها)، صندوق‌های پس‌انداز مسکن در ایران، نظام بهینه تخصیص یارانه در بخش مسکن و صندوق‌های زمین و ساختمان در ایران از جمله اولویت‌های پژوهشی ذکر شده است.

حمایت از طرح‌های پژوهشی دانشجویان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، دیگر اولویت‌های پژوهشی خود را ساماندهی مشاورین املاک، الزامات و روش‌های ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور، نقش کاداستر شهری در برنامه‌ریزی‌های مربوط به مسکن شهری، بررسی عوامل موثر بر نیاز به مسکن با تاکید بر مسائل اجتماعی و جمعیتی، تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر بازار مسکن و تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد اعلام کرده است.