سخنگوی دولت گفت : ارزش گندم خریداری شده به شکل تضمینی در کشور 11 هزار و 584 میلیارد تومان است که از این میزان خرید تاکنون مبلغ 8 هزار و 290 میلیارد تومان از سوی دولت به گندمکاران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آخرین وضعیت خرید تضمین گندم در کشور را اعلام کرد.

وی در نشست خبری اظهار کرد: تا دهم مهرماه امسال، 8 میلیون و 865 هزار تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است.

وی افزود: ارزش گندم خریداری شده به شکل تضمینی در کشور 11 هزار و 584 میلیارد تومان است که از این میزان خرید تاکنون مبلغ 8 هزار و 290 میلیارد تومان از سوی دولت به گندمکاران پرداخت شده است.

بر اساس اظهارات نوبخت از کل گندم خریداری شده کشاورزان، دولت کماکان 2 هزار و 294 میلیارد تومان به کشاورزان بده کار است.

بنابراین گزارش با وجود اینکه دولت خود به بدهکار بودن به کشاورزان بابت خرید تضمین گندم اذعان دارد اما مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی بدهی دولت به زارعان را بیش از این ارقام اعلامی می داند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج