رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: ۲۴ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که زمان ساخت آنها به پیش از تدوین مقررات ملی ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ برمی گردد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکرچی‌زاده درباره علل وقوع زلزله‌های مکرر در کشور در هفته‌های گذشته گفت: بر اساس قانون، سازندگان موظفند تا مقررات ملی و کنترل ساختمان و آیین نامه ۲۸۰۰ را که موضوع آن طراحی مناسب ساختمان‌ها برای ایمنی در برابر زلزله است را رعایت کنند و باید ناظران ساختمانی بر اجرای مقررات نظارت مناسبی داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بازنگری مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین آیین‌نامه ۲۸۰۰ را مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برعهده دارد، افزود: برای ساختمان‌های جدیدالاحداث در حد قابل‌قبولی مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان و همچنین آیین‌نامه ۲۸۰۰ رعایت می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: برای ساختمان‌هایی که جدید احداث می‌کنیم در حد قابل قبولی رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان در موضوعاتی همچون مقاومت در برابر زلزله و یا ایمنی در برابر آتش و سایر حوادث طبیعی و سایر حوادث اتفاق می افتد. اما مساله مهم این است که ما در حدود ۲۴ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که زمان ساخت آنها، یا مقررات ملی و کنترل ساختمان تدوین نشده بود و یا اینکه زمان ساخت آنها بسیار پیش‌تر از تدوین آیین نامه ۲۸۰۰ بوده است.

شکرچی‌زاده گفت: قبل از تدوین مقررات ملی‌وکنترل ساختمان و آیین‌نامه ۲۸۰۰ ساختمان های متعددی هم ساختمان‌های مسکونی و هم ساختمان‌های عمومی در سطح کشور ساخته و احداث شدند که در برابر زلزله و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی مشکلات عدیده ای داشتند. اما پس از تدوین مقررات ملی و آیین نامه ۲۸۰۰ و در زمان بازنگری آنها تلاش شده است تا موضوع ایمنی و رعایت مقررات ملی و کنترل ساختمان در ساختمان های جدید الاحداث موردتوجه جدی قرار بگیرد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این مطلب که ایران متعهد است که تا سال ۲۰۳۰ در رفع خطر از ساختمان های جدید اقدامات لازم را انجام دهد و در عین حال از ساختمان های ایجاد شده نیز رفع خطر حوادث طبیعی و غیرطبیعی را در حد استاندارد انجام دهد، گفت: نمی گوییم که در نقطه مطلوبی قرار داریم اما در وضعیت موجود تمامی تلاش‌ها برای دست یافتن به نقطه مطلوب ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: با شناسایی و اعلام نقاط پرخطر از نظر قرار گرفتن در گسل های زلزله، تلاش ها برای رسیدن به نقطه مطلوب ساخت و سازها در دستور کار قرار گرفته است و باید برای رسیدن به آن نقطه مطلوب همه دست به کار شویم.

عباس آخوندی در مراسم افتتاح مرکز توسعه کارآفرینی بانک عامل بخش مسکن گفته بود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم. به این ترتیب تنها ۳ میلیون واحد مسکونی (معادل ۸۹ درصد) مقاوم سازی شده در برابر زلزله در ایران داریم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج