مرکز آمار ایران اعلام کرد: با اجرای طرح تحول سلامت روند کاهش سهم پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب خانوار ادامه پیدا کرد و به 38.11 درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، با اجرای طرح تحول سلامت روند کاهش سهم پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب خانوار ادامه پیدا کرد و به 38.11 درصد رسید.

بر اساس این گزارش سهم پرداخت از جیب خانوار از 56.97 درصد در سال 1380 پس از فراز و نشیب های بسیار در سال 1394 به 38.11 درصد می رسد.

یعنی طی 15 سال معادل 18.86 درصد کاهش یافته است، در مقابل، 16.43 درصد سهم پرداخت های دیگران یعنی دولت و شرکت ها و 2.43 درصد سهم پرداخت های غیر مستقیم خانوار افزایش یافته است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج