رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری نرخ مشارکت 41 درصد، نرخ بیکاری 11.5 درصد شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران نرخ بیکاری تابستان امسال را 11.5درصد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه جمعیت از لحظه تولد از نظر مراکز آماری، تا پانزده‌سالگی زیر سن کار است، گفت: در محاسبات ما افراد از ده سال بیشتر و در قانون از 15 سال بیشتر، در سن کار قرار دارد که اینها به دو بخش تقسیم می‌شوند که یک بخش جمعیت فعال است که به آن فرد در سن گفته می‌شود که دنبال کار است، اما آن کسی که به‌دنبال کار نیست، جمعیت غیرفعال است؛ اما جمعیت فعال به دو بخش شاغل و بیکار تقسیم می‌شود که جمعیت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را تشکیل می‌شود.

نوبخت گفت: از سال 92 تا 95 یک میلیون و 956 هزار نفر جدید، وارد بازار کار شده‌اند که از این رقم، یک میلیون و 241 هزار نفر در این سالها به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. همچنین افزایش سرمایه گذاری نیز به 10.4 در سال 95 افزایش یافته است که بهبود شرایط کار کشور را هم داریم.

وی افزود: آخرین گزارش رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در فصل بهار امسال، گروه کشاورزی رشد 3.1 صنعت 4.9، خدمات 8.3 و رشد اقتصادی کل کشور 6.5 درصد رشد داشته است. البته این رقم بدون احتساب نفت به 7 درصد رسیده است؛ پس از این رشد خود را در بخش غیرنفتی نشان خواهد داد.

نوبخت گفت: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری نرخ مشارکت 41 درصد، نرخ بیکاری 11.5 درصد شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج