وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون سهم حمل و نقل ریلی در بنادر ایران 14 درصد است که باید هرچه سریعتر این میزان به 45 درصد افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری موج، مراسم روز جهانی دریانوردی با حضور وزیر راه و شهرسازی و امیر دریادار سیاری برگزار شد.آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش رقابت پذیری در سطح منطقه بسیار مهم است کشتی های ما باید با کشتی های جهانی رقابت  کنند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: ارتباط سازمان بنادر و دریانوردی و حمل و نقل دریایی نباید یک طرفه باشد، بلکه باید سعی کنیم با این ارتباط ظرفیت های بخش دریای جنوب و شمال افزایش یابد.

آخوندی افزود: ظرفیت های بخش دریایی تنها حمل بار نیست، بلکه ظرفیت های دیگری از جمله مسافری، توریستی و ورزشی نیز باید مدنظر قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: سازمان بنادر همواره بر حوزه تخلیه و بارگیری کالا تمرکز داشته و به این سمت هدایت شده در صورتیکه ما با فرهنگ سازی در این بخش می توانیم به توسعه دریا کمک کنیم.

آخوندی در ادامه تاکید کرد: بنادر شمالی کشور نیاز به بازنگری دارند و این مأموریت جدید در سازمان بنادر است،  متاسفانه دریای شمال یک دریای بسته و میزان حمل و نقل در آن بسیار محدود است،در حالی که این دریا دارای ظرفیت های بسیاری است که باید از آنها  جهت بهره وری بیشتر استفاده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه دریای عمان یک دریای بکر و دارای هزاران ظرفیت است، افزود: ایران با این مجموعه سواحل نتوانسته از ظرفیت های آن استفاده کند، بنابراین باید در این حوزه فرهنگ سازی کنیم و دریا را تنها محدود به باربری کالا و تجارت نکنیم.

وی در ادامه به توسعه بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: درست است تشکیل بندر شهید رجایی یک اتفاق بسیار مهم عمرانی در ایران بوده،اما ابعاد زندگی اجتماعی پیرامون آن نادیده گرفته شده و با رشد بندر شهید رجایی سایر بنادر جنوبی این منطقه افول کرده است.

آخوندی با اشاره به اینکه باید یک قانون توسعه در بنادر کشور  ایجاد کنیم، گفت: نباید تنها از دید کالا و تجارت به این مناطق نگاه کنیم بلکه باید آثار منطقه ای را در نظر بگیریم و سازمان بنادر باید یک طرح جامع تهیه و برنامه های علمیاتی از جمله حمل و نقل ترکیبی و ترانزیتی را در نظر بگیرد.

وی با اشاره به اینکه در مورد ترانزیت تا به امروز صحبت های بسیاری شده ،تصریح کرد: باید در این زمان یک گام عملیاتی برداریم تا با ایجاد شبکه های حمل ونقلی بتوانیم دریا را به سایر مناطق انتقال دهیم.

وزیر راه و شهرسازی به هیات عامل و مدیرعامل سازمان بنادر تاکید کرد و گفت: باید بخش هوایی و ریلی در سازمانهای درونی بنادر نفوذ کند و از این طریق بارگیری و تخلیه کالا انجام شود.

آخوندی با اشاره به اینکه بندر شهید رجایی با وجود 24 کد تنها یک نقطه بادگیری دارد، گفت: باید بحث ترانزیت را در این مناطق پیگیری کنیم و در سازمان بنادر با ایجاد یک دپارتمان ،شبکه ریلی را در پشت تمامی سکوها دربنادر بیاوریم.

وی تصریح کرد: مفهوم ترانزیت زمانی اجرایی می شود که ریل به پشت سکوها بیاید و تخلیه کالا از کشتی به قطار انجام شود و به این گونه ما شاهد کاهش قیمت تمام شده حمل و نقل کالا در این حوزه خواهیم بود.

 وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه ما باید در اولین فرصت معاونت ریلی را در درون سازمان بنادر ایجاد کنیم، گفت: کنترل ریلی باید در درون سازمان بنادر وجود داشته باشد و این سازمان با شرکت راه آهن داد و ستد داشته باشد، به طوریکه تحویل بار به شرکت راه آهن واگذار شود و مرکز کنترل آن در اختیار هر دو سازمان باشد.

آخوندی توضیح داد: اکنون سهم ریل در بندر تنها 14 درصد است و اگر ما بخواهیم این میزان به 45 درصد برسد باید سهم حمل و نقل ریلی را در بندر افزایش دهیم.

وی در ادامه به آموزش نیروی انسانی در حوزه بین المللی اشاره کردو گفت: ما باید پیگیری اعزام نیروی انسانی را به کشورهای خارجی در دستور کار خود قرار دهیم  تا بتوانیم  از تجربه این نیروها استفاده کنیم.

وزیر راه و شهرسازی به بحث آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت: لازمه آمایش سرزمین آن است که امکان نقد کردن ظرفیت های اقتصادی از دریا به ایران وجود داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: ما باید هزاران میلیارد تومان هزینه کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های دریا برای افزایش جمعیت پذیری در کنار سواحل استفاده کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج