میزان سود تقسیم شده شرکتها به تفکیک صنعت در ۵ ماه نخست امسال برابر با ۲۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره آمار شرکت بورس تهران، تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در مردادماه امسال نسبت به تیرماه نشان می دهد که تعداد 30 شرکت با افزایش، تعداد 27 شرکت با کاهش و بقیه شرکت ها برابر با 251 شرکت تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته‌اند.

همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان ماه گذشته برابر با 434092 میلیارد ریال بوده که 11265 میلیارد ریال افزایش را نشان می دهد و در این مدت متوسط سود(زیان) خالص شرکت های بورسی نیز به ازای هر سهم برابر با 320 ریال بوده است.

بورس3

 میزان سود تقسیم شده شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته از ابتدای امسال تا پایان مرداد برابر با 216 هزار میلیارد ریال بوده که 69درصد درآمد (زیان) واقعی شرکت ها بوده است و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 278 ریال را نشان می دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج