رئیس سازمان عشایر ایران گفت: یک میلیون راس دام عشایر به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادى خبرگزارى موج، رئیس سازمان عشایر ایران در پاسخ به سوالى که سازمان عشایر چه اقداماتى برای جلوگیرى از قاچاق دام انجام داده است، گفت: در اساس نامه سازمان عشایر ایران هیچ موردى در خصوص قاچاق دام عشایر ذکر نشده است و به این سازمان این موضوع مربوط نیست.

کرمعلى قندالى با بیان اینکه سازمان عشایر از قاچاق دام بى اطلاع است، افزود: یک میلیون راس دام عشایر از سال ٩٣ تا٩٥ به صورت مجاز به کشورهاى خارجى صادر شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خبرگزارى موج که چند نفر از خانوارهاى عشایر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، تصریح کرد: حدود ٦٠ هزار خانوار عشایر تحت پوشش بیمه روستایی عشایر قرار گرفته اند.

قندالى با اشاره به اینکه ١٦٠ هزار نفر از عشایر بیمه نیستند، خاطرنشان کرد: سایر عشایر که تحت بیمه روستایی عشایر نیستند، در سایر بیمه ها تحت پوشش می باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج