شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات (بر مبنای 100=1390) در فصل بهار 1396 برابر است با 235.3 که نسبت به فصل قبل 2.1 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات (بر مبنای 100=1390) در فصل بهار 1396 برابر است با 235.3 که نسبت به فصل قبل 2.1 درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات مشتمل بر هشت بخش «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» است.

از شاخص قیمت تولید کننده بخش ­های خدمات بهار 1396 که مرکز آمار ایران انتشار کرده، شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار 1396 برابر است با 277.9 که نسبت به فصل قبل 3.1 درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار 1396 برابر است با 307.3 که نسبت به فصل قبل 2.7درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار 1396 برابر است با 259.2 که نسبت به فصل قبل 2.7 درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی (بیمه)» در فصل بهار 1396 برابر است با 237.7 که نسبت به فصل قبل چهار درصد، شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل بهار 1396 برابر است با 189.4 که نسبت به فصل قبل 1.9درصد،شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار 1396 برابر است با 230.2 که نسبت به فصل قبل 0.3 درصد و شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار 1396 برابر است با 335.1 که نسبت به فصل قبل1.1 درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­ های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار 1396 برابر است با 263.2 که نسبت به فصل قبل4.7 درصد افزایش یافته است.

گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­ شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج