در معاملات امروز بازار سرمایه تعدادی از نمادهای بازار بورس حراج و تعدادی از نمادهای فرابورس متوقف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری موج، نماد معاملاتی شرکت بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت) و حق تقدم شرکت بین المللی توسعه ساختمان (ثاختح) با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج تک قیمتی آماده انجام معامله هستند.

کارگزارانی که حق تقدم های استفاده نشده (چکاوهح) و (بترانسح) را خریداری می‌کنند،‌ علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم1000ریال را نیز باید از مشتری دریافت کنند. تسویه مبلغ پذیره نویسی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام می شود و تنها کارگزار معرف ناظر حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش است.

در معاملات امروز فرابورس هم نماد معاملاتی شرکت بیمه سرمد (وسرمد1)، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز آماده انجام معامله است.

نماد معاملاتی شرکت لیزینگ رازی (ولراز1) هم با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد امروز آماده انجام معامله خواهد بود.

همچنین قیمت گذاری سهم های نمادهای معاملاتی قابل بازگشایی در تابلو پایه ج شامل نمادهای شرکت های گسترش صنایع پیام (لپیام1)، تولید سموم علف کش (شسم1)، لوله و تجهیزات سدید (فسدید1)، تولی پرس (شتولی1)، کف (شکف1)، بازرگانی آینده سازان بهشت پارس (آینده1)، صنایع بسته بندی مشهد (فبستم1)، پتروشیمی اصفهان (شصفها1) و کارتن مشهد (چکارم1) منوط به معامله حجم مشخصی از سهام به شرح دو در هزار سرمایه پایه هر شرکت با کف 100.000 سهم و سقف ده میلیون سهم است و در صورت عدم انجام معامله به شرح فوق، معاملات انجام شده مورد تایید قرار نگرفته و بازگشایی نماد به جلسه معاملاتی بعد موکول می‌شود. همچنین حداکثر محدودیت حجمی در هر سفارش (بلوک) در نمادهای معاملاتی فوق 10.000 سهم است.

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب1)، پس از ارائه اطلاعات پیش بینی و توضیحات تکمیلی، با محدودیت دامنه نوسان قیمت تا سقف 50 درصد، امروز آماده انجام معامله است.

بورس

نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی، متوقف می شود

نماد معاملاتی اسناد خزانه اسلامی مرحله نهم در نماد (اخزا91) ،به منظور پرداخت مبالغ اسمی این اسناد، در پایان معاملات امروز دوشنبه متوقف می شود. همچنین پیرو تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت مبنی بر پرداخت به موقع مبالغ اسمی اسناد خزانه اسلامی مرحله نهم با سررسید 13 شهریرماه در نماد (اخزا91) و لزوم برنامه ریزی به منظور تسویه این اوراق در سرررسید مزبور، کلیه دارندگان این اوراق اعم از خریداران، پیمانکاران و دارندگان اسناد خزانه اسلامی، باید نسبت به اعلام شماره حساب بانکی خود به یکی از کارگزاری های عضو فرابورس ایران اقدام کرده باشند. مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی مرحله نهم در سررسید مربوطه، صرفا به حساب بانکی معرفی شده دارندگان این اسناد که در سامانه تسویه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ثبت شده باشد واریز خواهد شد.

اما نماد معاملاتی سرمایه گذاری دانایان پارس (ودانا1) هم بر اساس اطلاعات موجود متوقف شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج