وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افراط و تفریط را ریشه مشکلات کشور و عمل به مشی اعتدالی مهمترین وظیفه مدیران است

به گزارش خبرگزاری موج، محمد شریعتمداری در جلسه شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: باید در عرصه اجرایی امور شفاف و روشن باشد و آگاه سازی و عمومی سازی در این راستا ضروری است.

وی بیان کرد: کار باید با پیگیری و نظارت پیش برود و در فعالیتهای اجرایی که با مردم سر و کار دارد شفاف سازی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر جلوگیری از فساد خاطرنشان کرد: باید جلوی فساد خرد نیز گرفته شود و تنها به فساد های بزرگ پرداخته نشود.

شریعتمداری با اشاره به شهادت شهیدان رجایی و باهنر تصریح کرد: پایه هایی در دولت شهیدان باهنر و رجایی گذاشته شد که باید ماندگار بمانند. شهید رجایی تقوای بسیار داشت و باید تقوا مهمترین محور فعالیت های اداری ما باشد.

وی ادامه داد: از دیگر خصوصیات شهید رجایی نظم ایشان بود و فعالیت های توسعه و پیشرفت به نظم بر می گردد و نظم پایه همه امور است و نظم و برنامه زمینه ساز توسعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: باید اولویت بندی و هدف گذاری و برنامه زمان بندی توسط دستگاه ها انجام شود و براساس آن زمینه توسعه عملیاتی شود و همچنین باید هماهنگی و افزایش هم افزایی توسط مدیران انجام شود.

شریعتمداری تاکید کرد: در دولت فعلی تلاش شد برنامه ای برای امور دولت ارائه شود که اصول برنامه های دولت در آن بیان شده است و همکاری و هم افزایی در این راستا ضروری است. افزایش مشارکت ها و خرد جمعی و توانمند سازی فعالیت های خارج از دولت نیز باید محقق شود.

وی بیان کرد: برای تحقق حقوق شهروندی اقدامات لازم در این راستا لازم است و دستگاه ها در زمینه حقوق شهروندی پاسخگو باشند. استفاده از ظرفیت زنان و جوانان برای توسعه کهگیلویه و بویراحمد ضروری است و ارتقاء جوانان در دستگاه ها مورد توجه قرار بگیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ۷۱ درصد تعهدات سفر ریاست جمهوری به استان از طریق دولت محقق شده و ۷۵ درصد پروژه های سفر در استان پیشرفت داشته است. ۸۰ میلیارد تومان برای سال 1396 در راستای تحقق مصوبات سفر هیئت دولت به استان در نظر گرفته شده است.