روز گذشته اوج مصرف برق به ۵۳ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسید که نسبت به روز جمعه ۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وزارت نیرو (پاون)، گرچه به نظر می‌رسد در روزهای اخیر اندکی هوای برخی از نقاط کشور خنک‌تر شده، اما مصرف برق همچنان گواه بر بالا بودن میزان گرما و استفاده از وسایل سرمایشی در کشور است، به طوری که در روز گذشته اوج مصرف برق به ۵۳ هزار و ۱۶۲ مگاوات رسید که نسبت به روز جمعه ۶ هزار و ۶۰۰ مگاوات افزایش داشت.

نگاهی به مصرف برق صنایع در روز گذشته و مقایسه آن با روز جمعه نشان می‌دهد که تن‌ها ۳۰۰ مگاوات از بار مصرفی مربوط به افزایش در بخش صنایع بوده است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت: تن‌ها در روز گذشته در مقایسه با روز جمعه مصرف برق در بخش غیر مولد کشور حدود ۶ هزار و ۳۰۰ مگاوات افزایش داشته است.

کارشناسان صنعت برق معتقدند افزایش هر ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه بر این صنعت تحمیل می‌کند، و چنان که می‌دانیم کشور سالانه برای جبران میزان مصرف خود نیازمند افزایش ۵ تا ۶ درصدی ظرفیت تولید نیروگاهی است.

برآورد‌ها حاکی از این است که در چهار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولیدی نیروگاه‌های کشور افزوده شده است، ظرفیتی که با احتساب هزینه‌های توزیع و انتقال برق نیروگاهی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای وزارت نیرو هزینه در بر داشته است، این در حالی است که بودجه وزارت نیرو در چهار سال گذشته بسیار کمتر از این میزان بوده است.

به سخن دیگر در ۴ سال گذشته برای پوشش میزان افزایش مصرف برق کشور بویژه در پیک تابستان بودجه‌ای به اندازه کل بودجه عمرانی کشور در سال گذشته هزینه شده است، اما با این حساب پاسخگوی رشد شتابنده میزان مصرف نیست.

آمار‌ها نشان می‌دهد تن‌ها ۲۰ هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط به استفاده بی رویه از وسایل سرمایشی در کشور است که عمدتاً نیز از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج