یارانه نقدی مردادماه، بیست و ششم این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، یارانه نقدی خانوارهای ایرانی، بیست و ششم مرداماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

مبلغ یارانه نقدی، ۴۵۵۰۰ تومان همانند ماه های گذشته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج