رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه گفت: از ابتدای سال جاری ۴۳هکتار از اراضی ملی این شهرستان به ارزش ۲۱میلیارد تومان رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران جمشید جویباری افزود: با هدف حفظ و صیانت از عرصه های ملی و مبارزه با پدیده زمین خواری و با تلاش بی وقفه یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان و همکاری و تعامل مناسب با مراجع قضائی و نیروی انتظامی، این اراضی در راستای اجرای حکم قضایی و تبصره یک ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع از دست متصرفان خارج و بازپس گیری شده است.

وی همچنین از تهیه نقشه های اصلاحی کاداستر در سطح ۴۱۰۰ هکتار اراضی این شهرستان از ابتدای سال جاری خبرداد و در همین ارتباط اظهار داشت: به منظور جلوگیری از سودجویی افراد فرصت طلب و حفاظت از عرصه های ملی، تهیه نقشه های کاداستر به عنوان یکی از سیاست های راهبردی در دستور کار قرار دارد چرا که نقشه های کاداستر دارای مختصات بوده و افراد سودجو با وجود اسناد تک برگی که بر اساس این نقشه ها صادر می شود، نمی توانند سند مالکیت معارضی دریافت کنند.

جویباری یادآور شد: این نقشه های کاداستر در پلاک های ثبتی لیکندر، آخوری در ده، شمس آباد و کلفور شهرستان فیروزکوه تهیه شده است

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج