یک منبع صنعتی مطلع گفت: ایران قیمت رسمی نفت خام سبک خود برای ماه سپتامبر در بازارهای اروپا و آسیا را افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، یک منبع صنعتی مطلع گفت: ایران قیمت رسمی نفت خام سبک خود برای فروش در بازار آسیا را برای ماه سپتامبر 2 سنت بالاتر از متوسط نفت عمان/دوبی تعیین کرده که 20 سنت بالاتر از ماه گذشته است. بر این اساس قیمت نفت فروزان ایران 5 دلار و 75 سنت پایین تر از قیمت نفت عمان/دوبی تعیین شده است.

این منبع افزود: ایران همچنین فرمول قیمت گذاری نفت خام سروش خود را تغییر داده و من بعد این نوع نفت را بر اساس متوسط عمان/دوبی قیمت گذاری خواهد کرد.

قیمت نفت سنگین ایران برای ماه سپتامبر در بازار آسیا بدون تغییر نسبت به ماه قبل در حد یک دلار و 17 سنت پایین تر از متوسط نفت عمان دوبی باقی مانده است. ایران قیمت نفت خام فروزان خود را نیز بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح 97 سنت پایین تر از متوسط عمان/دوبی حفظ کرده است.

قیمت نفت سبک ایران در بازار غرب اروپا در ماه سپتامبر با 50 سنت افزایش 2 دلار و 5 سنت پایین تر از نفت برنت قیمت گذاری شده است. نفت سنگین ایران نیز در بازار اروپا 40 سنت گرانتر قیمت گذاری شده به به 3 دلار و 95 سنت پایین تر از نفت برنت رسیده است. نفت فروزان 40 سنت افزایش قمیت داشته و 3 دلار و 75 سنت پایین تر از نفت برنت قیمت گذاری شده است.

ایران همچنین قیمت نفت سبک خود برای عرضه به بازار خاورمیانه در ماه سپتامبر را 70 سنت نسبت به ماه اوت بالاتر برده و به 3 دلار و 15 سنت پایین تر از شاخص نفت برنت رسانده است. قیمت نفت سنگین ایران برای عرضه در بازار خاورمیانه در ماه سپتامبر 50 سنت گرانتر شده و به 5 دلار و 20 سنت پایین تر از شاخص نفت برنت رسیده است. قیمت نفت فروزان ایران نیز با 50 سنت افزایش در این بازار 5 دلار پایین تر از نفت برنت قیمت گذاری شده است. نفت سروش ایران با 5 دلار و 55 سنت کاهش قیمت 8 دلار و 20 سنت پایین تر از نفت برنت قیمت گذاری شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج