حجم مبادلات تجاری بین امارات متحده عربی و ژاپن طی نیمه نخست امسال از مرز ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار گذشت.

به گزارش خبرگزاری موج، میزان مبادلات تجاری بین امارات متحده عربی و ژاپن طی نیمه نخست امسال بالغ بر ۵۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون درهم بود که نسبت به همین مدت در سال گذشته بیش از ۱۸.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

مبادلات تجاری ژاپن و امارات

براساس گزارش گمرک دوبی، حجم صادرات امارات به ژاپن طی نیمه نخست امسال بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون درهم (۱۰ میلیارد دلار) بود که نسبت به همین مدت در سال گذشته بیش از ۲۹.۸ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان واردات امارات از ژاپن طی نیمه نخست امسال بالغ بر ۱۴ میلیارد درهم (۳.۸ میلیارد دلار) بود.

بیش از ۹۸.۴ درصد از حجم  صادرات امارات به ژاپن نفت و مشتقات نفت را تشکیل می دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج