براساس آخرین اعلام بانک مرکزی، 263 تعاونی اعتباری کارکنان و کارگران نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارای مجوز فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، تعاونی های اعتبار کارکنان با 3 هدف «ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی»، «تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی» و «تامین نیازمندی‌های اعتباری و رفاهی اعضاء از جمله کمک هزینه درمانی و وام مسکن» می توانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.

ارکان اصلی تعاونی های اعتباری را مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس/ بازرسان تشکیل می دهند.

هیئت مدیره مکلف است برای مدیریت تعاونی و اجرای تصمیم های مجامع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج تعاونی برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات‌ مدیره انجام وظیفه می کند.

وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح برای کمک به تامین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی اقدام کنند، بدون آنکه عضو باشند.

شرکت های تعاونی اعتبار کارکنان می توانند انواع حساب سپرده های مختلف و اعطای وام و تسهیلات اعتباری را با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آئین نامه های مصوب مجمع عمومی منحصرا برای اعضای خود با رعایت قوانین مصوبات شورای پول و اعتبار (قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن) باز و پرداخت کنند.

«اخذ وام قرض‌الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز»، «اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی»، «تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز»، «انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب مقررات» و «خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت» از دیگر فعالیت های تعاونی های اعتبار کارکنان است.

البته باید توجه داشت مکان استقرار و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری تنها در داخل فضای اداری سازمان ذیربط محدود می‌شود و حق استقرار و فعالیت در خارج از فضای اداری سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزی را ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج