بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به ۷ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، بانک مرکزی گزارش تورم تولیدکننده در تیرماه را اعلام کرد. بر این اساس شاخص بهای تولید کننده ۷ درصد افزایش یافت شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۷ درصد افزایش یافت.

شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این شاخص در تیرماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۹.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج