رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در آمار 4 ماه اول سال صادرات شاهد کاهش 5/9 درصدی صادرات هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج, لاهوتی در نشست مشترک استانداران در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی گفت: امروز نقشه راه خوبی به نام اقتصاد مقاومتی طراحی شد که می بایست برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها براساس اصول اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد اما در اجرا شاهد تغییر در سیاستگذاریها هستیم که باعث شد نقشه راه جدیدی توسط رهبری ابلاغ شود و عملاً تغییری که باید با تاسیس ستاد اقتصاد مقاومتی و فرماندهی ایجاد شود تغییر محسوسی حاصل نشد.

وی اظهار کرد: در آمار 4 ماه اول سال صادرات شاهد کاهش 5/9 درصدی صادرات هستیم. اگر اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات صادرات محور و اقتصادی درون زا و برونگر است چگونه است که با کاهش صادرات مواجه هستیم این موضوع نشان می دهد که سازمانهای متولی عملکرد خوبی در حوزه صادرات و تولید کالاهای صادرات محور ندارند تا در نهایت شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم.

وی با اشاره به نقش مهم اقتصاد مقاومتی در پیشرفت و توسعه اظهار کرد: تغییر در اقتصاد مقاومتی در قالب عملکرد وزارتخانه ها شکل گرفته است و اگر اینگونه نبود ما شاهد کاهش صادرات و عمیق تر شدن رکود نبودیم امروز شاهدیم که قیمت تمام شده کالاهای صادراتی به عنوان دغدغه ای است که با بیان نرخ واقعی مطرح می شود و این موضوع با نرخ غیرواقعی ارز علی رغم قانونهای متناسب با رکود به وجود آمده است اگر ایمان به تورم داریم چگونه نرخ تورم بالاتر از 6 درصد است و باز سود خالص دریافت می کنید موضوع حمل و نقل نیز در قیمت تمام شده کالاها اثر دیگری می گذارد.

وی با اشاره به جلسات شورای گفتگو خاطرنشان کرد: در این نشست هر جا مشکلی مطرح شد شاهدیم که تمامی سازمانها از عملکرد خودشان دفاع می کنند چگونه است که سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی از عملکرد خود دفاع می کنند پس این جلسات چه نتیجه ای دارد.

وی اظهار کرد: هر موضوعی مطرح می شود هر سازمانی از خود دفاع می کند بر همین اساس است که اقتصاد مقاومتی در بدنه دولت هم اجرا نمی شود و مشکلات برطرف نشده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج