نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را ۳ درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، پدرام سلطانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما مطالبات معوقه بالا ، بدهکاری فراوان دولت به نظام بانکی، رقابت ناسالم با مؤسسات مالی غیر مجاز، صورت های مالی غیر شفاف و بنگاه داری بانک ها را از جمله مشکلات بزرگ نظام بانکی ما برشمرد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در این شرایط کاهش نرخ سود بانکی باید به نفع اقتصاد کشور و بخش واقعی اقتصاد باشد امّا در عمل چنین نیست زیرا شکاف تأمین مالی در کشور را به شدت افزایش خواهد داد. وی ادامه داد: تعادل عرضه و تقاضای تسهیلات به هم خورده و بخش کمی از نقدینگی، قابل عرضه به بخش واقعی اقتصاد است. سلطانی افزود: در حالی که حجم نقدینگی کشور بیش از یک تریلیون و ۵۰ هزار میلیارد تومان است امّا مانده بدهی نظام بانکی رقمی در حدود یک سوم این میزان است سؤال اینجاست که بقیه نقدینگی در کجاست؟ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه شکاف میان نرخ سود سپرده و نرخ اعطای تسهیلات در نظام بانکی ما زیاد شده و طبیعی است فعالان اقتصادی از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی استقبال می کنند . وی افزود: بانک مرکزی از ۱۰ سال گذشته باید با مؤسسات مالی غیر مجاز برخورد می کرد تا اکنون به حالت غیر قابل برگشت نرسند. سلطانی ادامه داد: بانک ها کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیشتر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای کمک به اقتصاد زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش دادند می توانستند در همان جلسه توافق و نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. وی گفت: بخش خصوصی به نظام بانکی و تصمیم گیری هایش بدبین شده زیرا عملکرد بانک ها در ۱۰ سال گذشته غیرقابل قبول بوده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: نظام بانکی ما از عهده و اختیار بانک مرکزی خارج شده است و تا زمانی که با متخلفان بانکی و مؤسسات غیرمجاز مالی و بنگاه داری بانک ها برخورد نشود با ادامه این روش به نقطه مورد نظر و مطلوب نخواهیم رسید.