صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۳.۵ درصدی برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ تصریح کرد: اقتصاد جهانی دیگر مثل گذشته برای تداوم رشد خود متکی به اقتصاد آمریکا نیست.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از بلومبرگ، صندوق بین المللی پول اعلام کرد، اقتصاد جهانی دیگر مثل گذشته برای تداوم رشد خود متکی به اقتصاد آمریکا نیست.

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش فصلی خود پیش بینی اش از رشد اقتصاد جهانی را بدون تغییر حفظ کرد. بر این اساس، پیش بینی شده که اقتصاد جهانی امسال 3.5 درصد رشد کند، که بیشتر از رشد 3.2 درصدی سال گذشته میلادی خواهد بود. همچنین رشد اقتصاد جهانی برای سال آینده 3.6 درصد پیش بینی شده است. پیش بینی های صندوق بین المللی پول از رشد امسال و سال آینده نسبت به گزارش ماه آوریل بدون تغییر باقی مانده است.

در این گزارش همچنین گفته شده که اقتصاد جهانی برای تداوم رشد خود کمتر از حد انتظار به اقتصاد آمریکا و انگلیس متکی است و بیشتر به رشد اقتصادی چین، ژاپن، حوزه یورو و کانادا وابسته است.

هفته گذشته با کاهش اعتماد سرمایه گذاران به توانایی دولت آمریکا برای محقق کردن وعده های اقتصادی اش، ارزش دلار به پایین ترین رقم در 14 ماه گذشته رسید.

صندوق بین المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی و سال آینده به 2.1 درصد برسد. صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل خود رشد اقتصادی آمریکا را برای سال های 2017 و 2018 به ترتیب 2.3 و 2.5 درصد پیش بینی کرده بود. رشد اقتصادی آمریکا در سال 2016 میلادی 1.6 درصد بود.

در ادامه این گزارش آمده است: «پیش بینی ها از رشد آمریکا پایین تر از گزارش ماه آوریل است که عمدتا ناشی از این فرض است که سیاست پولی این کشور به اندازه ای که قبلا پیش بینی می شد توسعه ای نخواهد بود.»

صندوق همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری را 0.3 درصد کاهش داده و به 1.7 درصد رسانده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج