در راستای برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی در طی سال ۱۳۹۵ به تعداد ۱۰ سد مرزی در کشور آبگیری و یا افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری موج، وزارت نیرو طی چهار سال دولت تدبیر اقدامات خوبی را برای سدهای مرزی برداشت به طوری که طی این مدت سدهای تنگ حمام، سومبار، سراب گیلان غرب، داریان با حجم تنظیم ۱۹۱۸ میلیون مترمکعب آبگیری و یا افتتاح شد.

علاوه بر این در راستای برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۰ هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی به بهره‌برداری رسید.

همچنین در پیشرو باین برنامه آبگیری یا افتتاح سدهای غیرمرزی شامل حوضیان، کوچری، چراغ ویس به حجم تنظیم ۴۵۲ میلیون مترمکعب در سال ۱۳۹۵ آبگیری و افتتاح شده‌اند.

در خصوص بهره‌ برداری از شبکه ابیاری و زهکشی اصلی غیرمرزی نیز می توان گفت که در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۰۰۰ هکتار شبکه آبیاری و زهکشی غیرمرزی به بهره‌برداری رسیده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج