رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد گفت: طرح کشت گیاهان دارویی و صنعتی در اراضی مرتعی این شهرستان با مشارکت بهره برداران و مجریان طرح‌های مرتعداری به مرحله اجرا در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، سید علی عظیمی با بیان اینکه این طرح در سطح ۹ هکتار و به صورت پایلوت اجرا خواهد شد، افزود: این طرح با هدف بهره برداری اصولی و بهینه از اراضی مرتعی و همچنین توانمندسازی جوامع محلی اجرا می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، در سطح مراتع این شهرستان تعمیم خواهد یافت.

وی تأکید کرد: با کشت گیاهان داروئی و صنعتی در اراضی مرتعی از فشار چرای دام بر مراتع کاسته خواهد شد چرا که اجرای این طرح‌ها رونق تولید و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

عظیمی به دیگر مزایای اجرای طرح یاد شده اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی موجب افزایش توان اقتصادی جوامع محلی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد در ادامه اضافه کرد: وسعت اراضی ملی این شهرستان حدود ۷۰ هزار هکتار است که از این میزان ۲۰ هزار هکتار آن در قالب طرح‌های مصوب مرتعداری ساماندهی شده است.