رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد گفت: طرح کشت گیاهان دارویی و صنعتی در اراضی مرتعی این شهرستان با مشارکت بهره برداران و مجریان طرح‌های مرتعداری به مرحله اجرا در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، سید علی عظیمی با بیان اینکه این طرح در سطح ۹ هکتار و به صورت پایلوت اجرا خواهد شد، افزود: این طرح با هدف بهره برداری اصولی و بهینه از اراضی مرتعی و همچنین توانمندسازی جوامع محلی اجرا می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، در سطح مراتع این شهرستان تعمیم خواهد یافت.

وی تأکید کرد: با کشت گیاهان داروئی و صنعتی در اراضی مرتعی از فشار چرای دام بر مراتع کاسته خواهد شد چرا که اجرای این طرح‌ها رونق تولید و اشتغال را به همراه خواهد داشت.

عظیمی به دیگر مزایای اجرای طرح یاد شده اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از تخریب و فرسایش خاک و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی موجب افزایش توان اقتصادی جوامع محلی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ملارد در ادامه اضافه کرد: وسعت اراضی ملی این شهرستان حدود ۷۰ هزار هکتار است که از این میزان ۲۰ هزار هکتار آن در قالب طرح‌های مصوب مرتعداری ساماندهی شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج