معاون چیت چیان گفت:اگر تعرفه برق افزایش پیدا نکند صنعت برق کشور با چالش هاى جدیدى روبه رو می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادى موج، هوشنگ فلاحتیان درباره افزایش تعرفه برق گفت:هنوز دولت به وزارت نیرو براى افزایش تعرفه برق اعلامى نکرده است.

معاون وزیر در امور برق و انرژى تصریح کرد: وزارت نیرو مابه تفاوت قیمت تمام شده تکلیفى را امسال به ازاى هر کیلو بایت ساعت بیش از  ٤٠ تومان اضافه کرد.

وى  با بیان اینکه ٢ راه کار براى افزایش تعرفه برق وجود دارد توضیح داد:یا باید تعرفه هاى ما اصلاح شود یا باید دولت منابعى را در اختیار داشته باشد که منبع را در اختیار ما قرار دهد در تعامل با دولت هستیم که این ما به تفاوت را از طریق مجاریه قانونی به ما بدهد.

فلاحتیان افزود: اگر این منابع در اختیار وزارت نیرو قرار نگیرد و امکان پذیر نشود افزایش تعرفه برق گریز ناپذیر می شود و صنعت برق با چالش ها و مشکلات جدیدى در زمینه سرمایه گذارى و بدهى هاى  خودرو به رو مى شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج