شرکت سعودی آرامکو به تنهایی ۴.۵ درصد از کل گازهای گلخانه ای جهان را تولید می کند که بیشترین گازهای گلخانه ای تولید شده توسط یک شرکت به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دیلی میل، نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد تنها 100 شرکت مسئول 71 درصد از گازهای گلخانه ای تولید شده در سطح جهان در طی 3 دهه گذشته بوده اند.

این تحقیق همچنین حاکی است، از سال 1988 تاکنون تنها 25 شرکت منبع اصلی تولید بیش از نیمی از گازهای آلاینده جهان بوده اند. 3 شرکتی که بیشترین میزان تولید گازهای گلخانه ای جهان را به خود اختصاص داده اند عبارتند از: سعودی آرامکوی عربستان، صنعت زغال سنگ چین و گازپروم روسیه.

گزارش کربن میجرز همچنین شرکت های بزرگ فعال در زمینه سوخت های فسیلی از جمله کسون موبیل، شل، بی پی و شورون را در زمره بزرگترین آلوده کنندگان هوای جهان معرفی کرده است.

صنعت زغال سنگ چین که از چند شرکت دولتی تشکیل شده، از سال 1988 تاکنون 14.3 درصد از کل گازهای گلخانه ای جهان را تولید کرده که آن را به آلاینده ترین مجموعه شرکت ها در سطح جهان تبدیل ساخته است.

در مقابل، شرکت سعودی آرامکو خود به تنهایی 4.5 درصد از کل گازهای گلخانه ای جهان را تولید کرده که بیشترین گازهای گلخانه ای تولید شده توسط یک شرکت به شمار می رود. شرکت گازپروم روسیه نیز 3.9 درصد کل گازهای گلخانه ای جهان را تولید نموده است.

گازهای گلخانه ای مورد مطالعه در این پژوهش شامل دی اکسید کربن و متان بوده است.

نویسندگان این گزارش اضافه کرده اند، اگر میزان آلاینده ها همچنان با سرعت 3 دهه گذشته افزایش یابد، دمای کره زمین 4 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج