ریاست هیات مدیره بانک ملت با بیان اینکه بنگاه هاى اقتصادی بیشتر در معرض خطر و فساد هاى مالى قرار دارند گفت:بنگاه هاى اقتصادى باید به موضوع فضائل اخلاقى و نماز توجه ویژه اى داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج،محمد بیگدلى در همایش اقامه نماز و ترویج فرهنگ اخلاق اسلامى بانک ملت افزود:بحران هاى اجتماعى و فردى انسان ها در عصر حاضر بیش از اینکه ناشی از ضعف هاى علمى و فرهنگى باشد ناشی از انحرافات هاى اخلاقى است.

رییس هیات مدیره بانک ملت با بیان اینکه نماز یک رکن در جامعه اسلامى مى تواند از انحرافات در جامعه دورى کند تصریح کرد:بانک ها، بنگاه هاى اقتصادى باید به موضوع فضائل اخلاقی و نماز توجه بیشترى داشته باشند چون کسانى که در این عرصه ها کار مى کنند در معرض خطر هستند.

بیگدلى به وظائف مدیران و مسوولین بنگاه هاى اقتصادى پرداخت و افزود:ترویج فضائل اخلاقى باید در همه ارگان ها اجرایی شود.

وی ادامه داد:متاسفانه مردم دیدگاه منفى نسبت به بانک ها دارند در صورتى که اگر حمایت بانک ها نباشد تولید و اشتغال نخواهیم داشت.

رییس هیات مدیره بانک ملت خاطر نشان کرد:منابع بانکى بسیار محدود است و در تقسیم این منابع برنامه ریزى هایى شده است.

وی عنوان کرد:بانک ملت در کنار کارهاى اقتصادى توانست تسهیلاتى را به مددجویان کمیته امداد پرداخت کرد و ٩٣٠ هزار نفر با این تسهیلات از حمایت کمیته خارج شدند.

افزایش ٢٠درصدى به حق زحمت ائمه نماز

دبیر ستاد ترویج همایش شوراى اقامه نماز و ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامى در ادامه این همایش افزود:با تلاش هاى انجام گرفته ٢٠ درصد به حق و زحمت ائمه جماعت اضافه می شرد و قرار شده ٢٧ هر ماه پرداختى آنها با کارمندان بانک انجام بگیرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج