مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات( بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۴برابر است با۲۰۴.۶ که نسبت به سال قبل، ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ های خدمات مشتمل بر هشت بخش شامل «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گری های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» است.

گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش­ های خدمات بصورت فصلی و سالانه، منتشر می­ شود. شاخص قیمت تولید کننده (Producer price index) متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند.

شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در سال ۱۳۹۴ برابر است با۲۳۷.۲ که نسبت به سال قبل ۱۶.۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۶۶.۸ که نسبت به سال قبل ۱۵.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۲۹ که نسبت به فصل قبل۱۱.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات واسطه گری های مالی (بیمه)» در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۲۲۱.۵ که نسبت به سال قبل چهار درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در سال ۱۳۹۴ برابر است با ۱۷۰.۹ که نسبت به سال قبل ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات آموزش» در سال ۱۳۹۴ برابر است با۱۸۴.۴ که نسبت به سال قبل ۱۸.۲ درصد افزایش یافته است.

همچنین شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در سال ۱۳۹۴ برابر است با۲۶۹.۶ که نسبت به فصل قبل۲۵.۵ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در سال ۱۳۹۴ برابر است۲۱۷.۳ که نسبت به سال قبل۱۶.۶ درصد افزایش یافته است.

این آمار نشان می دهد بخش خدمات کشور در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن با افزایش قیمت همراه بوده است.

**شاخص سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳

همچنین مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید کننده بخش خدمات در سال های ۹۲ و۹۳ را اعلام کرده است.

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­ های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۲ برابر است با۱۵۱.۶ که نسبت به سال قبل(سال ۱۳۹۱) ۲۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۳ برابر است با۱۸۰.۵ که نسبت به سال قبل(سال ۱۳۹۲)۱۹درصد افزایش یافته است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج