رییس سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزى گفت:١٢ میلیون اصله نهال پاجوش در زمینه خرما نیاز داریم و به همین دلیل برنامه ای را براى نوسازى نخلستان در نظر گرفتیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزارى موج، اسکندر زند در همایش کشت بافت خرما در کرج با اشاره به اینکه مهم ترین مساله در کشاورزی کشورمان بحث بازار است گفت: ما می توانیم با به کار گیرى دانش و تکنولوژى تولید محصولات کشاورزى را ارتقا دهیم

رئیس سازمان تحقیقات آموزش،ترویج کشاورزى با بیان اینکه هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی کاهش فقر در جامعه و افزایش در آمد کشاورزان است افزود:در کشاورزى نوین ٢ معقوله کیفیت تولید و پایدارى اکوسیستم اضافه شده است که با تکنولوژى این خله را جبران کنیم.

وی به نظام کاشت بافت خرما در کشور پرداخت و گفت: متاسفانه نخلیات ما دچار مشکل شدند و زنجیره تولید خرما با مشکل روبه رو شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزى با اشاره به اینکه ١٧ درصد سطح زیر کشت خرما جهان در ایران است تصریح کرد:١٣ درصد تولید خرما دنیا در ایران می باشد اما فاصله سهم تولید با سطح زیر کشت زیاد است و باید این شکاف را جیران کنیم.

به گفته زند جایگاه خرما بین محصولات باغى ٨.٧ درصد است و در  بین میوه هاى گرمسیرى جایگاه مناسبى دارد.

رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزى با بیان اینکه آینده نخلیات کشور با بهم خوردن جغرافیاى تحت تاثیر قرار گرفتند خاطر نشان کرد:در افق١٤٠٤ برنامه توسعه نخلستان ها؛توسعه سطح زیر کشت نخل خرما،إصلاح نخلستان ها و جایگزینی نخلستان ها است همچنین به ١٢ میلیون اصله نهال پاجوش در زمینه خرما نیاز براى نوسازى نخلستان ها داریم.

رونمایی از سامانه شرکت های دانش بنیان

معاون وزیر جهاد کشاورزی یاد آور شد:به زودی از سامانه شرکت های دانش بنیان رونمایی خواهد شد ضمن اینکه از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی حمایت از شرکت های دانش بنیان است و ما امیدواریم تا پایان برنامه ششم بتوانیم برنامه خوبی را در این زمینه ارائه کنیم.

وی عنوان کرد: همه اهداف ما گسترش بخش خصوصی در کشاورزی و خواسته ای داریم گسترش روز افزون فعالیت بخش خصوصی در کشاورزی و همچنین گسترش تعاملات بین المللی است.

به گفته زند ما همیشه درکشورمان با مشکل تحقیق و دانش مواجه نیستیم گاهی مشکل ما نظام نوآوری است، نظام نوآوری اگر دانش را به عرصه نبرد و از آن محافظت نکند ما را در تحقق اهدافمان دچار مشکل می کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج