دفتر آمار شرکت توانیر از رشد 5 هزار و 500 کیلومتری طول خطوط انتقال و فوق توزیع کشور در دولت یازدهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در طول چهارسال گذشته، طول خطوط 400 کیلوولت کشور از 19 هزار و 745 کیلومتر مدار به 20 هزار و 848 کیلومتر مدار رسید که دراین خصوص رشدی 5.65 درصدی را نشان می دهد.

براساس اعلام دفتر آمارشرکت توانیر، دراین مدت طول خطوط 230 کیلوولت کشور نیز با رشد 4.5 درصدی از 29 هزار و 722 کیلومتر مدار به 31 هزار و 52 کیلومتر مدار افزایش یافت.

در این مدت همچنین در سطح ولتاژی 132 کیلوولت نیز رشد 3.3 درصدی صورت گرفته که براساس آن طول خطوط در سطح ولتاژ 132 کیلوولت در طول چهار سال گذشته از 22 هزار و 602 کیلومتر به 23 هزار و 353 کیلومتر مدار رسیده است.

برپایه اعلام دفتر آمار توانیردر طول چهارسال گذشته همچنین طول خطوط 66 و 63 کیلوولت نیز با رشدی در حدود 5.2 درصد از 45 هزار و 754 به 48 هزار و 137 کیلومتر مدار افزایش یافته است.

با توجه به افزایش مصرف برق در سال جاری، در صورتی که این اقدمات در خطوط انتقال و توزیع صورت نمی گرفت، شبکه برق کشور دچار مشکل می شد.

بعداز ظهر دیروز (سه شنبه) با ثبت مصرف لحظه‌ای 53 هزار و 681 مگاوات، رکورد مصرف برق کشور شکسته شد.

پیش بینی می شود در مردادماه امسال در خوشبینانه ترین حالت اوج مصرف به 54 هزار مگاوات و در بدبینانه ترین حالت به 56 هزار مگاوات برسد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج