رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ارزش تولیدات این بخش را 5 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید حیوانات آزمایشگاهی در این مرکز تا 4 برابر قابل افزایش است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی موسسه رازی، روزبه فلاحی با اشاره به تنوع تولیدات در بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی، اظهار کرد: تنوع تولیدات در این بخش به 40 نوع رسیده که شامل 26 نژاد، سویه و تحت سویه از 5 نوع حیوان آزمایشگاهی، 6 نوع فرآورده بیولوژیک،4 نوع پلت غذایی،3  نوع کارتن مخصوص حمل و نقل حیوانات آزمایشگاهی و پوشال استریل است.

وی با اشاره به اینکه ارزش ارزی تولید حیوانات آزمایشگاهی این مرکز حداقل 3 میلیون دلار در سال برآورد می شود، افزود: ارزش تولید فرآورده های بیولوژیک در این بخش بیش از 500 هزار دلار در سال است.

رئیس بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی خاطرنشان کرد: ارزش تولید پلت و جیره های غذایی این حیوانات بیش از5/1میلیون دلار در سال برآورده شده است.

وی ادامه داد: در مجموع ارزش کل تولیدات این مرکز در طول سال به حدود 5 میلیون دلار می رسد، ضمن اینکه ظرفیت تولید حیوانات آزمایشگاهی در این مرکز تا 4 برابر قابل افزایش است.

فلاحی اضافه کرد: ظرفیت تولید فرآورده های بیولوژیک حاصل از حیوانات آزمایشگاهی برای نیاز کل کشور نیز در بخش تحقیق، تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی قابل افزایش است.

وی با بیان اینکه در خصوص  صادرات محصولات این بخش نیز اقدامات لازم در حال انجام است، گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، به زودی صادرات این محصولات و فرآورده های مربوط به آن ها انجام خواهد شد

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج