رئیس توزیع برق شرکت فولاد مبارکه یادآور شد: با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه در انجام تعهدات اجتماعى جزء صنایع پیشگام کشور است، خود را موظف می داند هر سال در فراخوان همکارى با وزارت نیرو شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس توزیع برق شرکت فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر و با بیان اینکه کسب این عنوان به دلیل اقدامات فولاد مبارکه در طرح ذخیرۀ عملیاتى مصرف برق در تابستان ۹۵ صورت گرفت، افزود: ازآنجاکه در سالهای اخیر نیروگاه های تولید برق، همپاى افزایش مصرف برق توسعه نیافته است، وزارت نیرو در بخش تأمین برق مصرف کنندگان صنعتى و خانگى در فصل گرما بعضا با کمبودهایی مواجه می شود؛ همین امر باعث میشود که هر سال در فصل گرما وزارت نیرو برای تأمین برق مصارف خانگى، که در اولویت تأمین قرار دارند، با اجراى برنامه های «پاسخگویى بار» از مشترکین صنعتى جهت همکارى در این برنامه ها دعوت به عمل آورد.

عبدالرسول احمدی بنی برنامۀ ذخیرۀ عملیاتى، برنامۀ کاهش برنامه ریزی شدۀ مصرف صنایع، برنامۀ کاهش برنامه ریزی شدۀ مصرف کشاورزى و برنامۀ کاهش بار برنامه ریزی شدۀ مشترکین ادارى و سایر مصارف را از جمله مهمترین برنامه های این وزارتخانه در این راستا برشمرد و افزود: سالانه این برنامه ها با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایى وزارت نیرو که شامل مشوقهای مالى براى مشترکین همکار است، اجرا میشود که کاهش مصرف برق در ساعات اوج مصرف و انجام تعمیرات در فصل گرما از مهمترین برنامه های عملیاتى در این طرح است.

رئیس توزیع برق شرکت فولاد مبارکه یادآور شد: با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه در انجام تعهدات اجتماعى جزء صنایع پیشگام کشور است، خود را موظف می داند هر سال در فراخوان همکارى با وزارت نیرو شرکت کند. خوشبختانه، سال گذشته استان اصفهان در بین استانهای کشور و شرکت فولاد مبارکه در بین صنایع کشور حائز رتبۀ برتر شدند.

وی با تأکید بر اینکه کاهش مصرف برق در زمان اوج مصرف و بهطورکلی مدیریت مصرف برق در فولاد مبارکه بدون شک با همکاری بیبدیل مدیریت و کارکنان این شرکت عملیاتی شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به تحقق برنامه های وزارت نیرو در این زمینه، همه ساله از سوی این وزارتخانه مبالغی به عنوان پاداش به شرکتهای برتر و پیشگام در این راستا تخصیص می یابد که در سال ۹۴ مبلغ ۱۲۰میلیارد ریال و در سال ۹۵ نیز بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال پاداش به شرکت فولاد مبارکه تعلق گرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج