پیک مصرف برق در روز جمعه به میزان ۵۸۲۸ مگاوات نسبت به روز پنجشنبه هفته جاری کاهش یافت و به محدوده ۴۳ هزار مگاوات رسید.

به‌ گزارش خبرگزاری موج، با خنک تر شدن هوا در روز جمعه و تعطیلی مراکز دولتی و عمومی شاهد کاهش پیک مصرف برق در این روز به میزان ۵۸۲۸ مگاوات نسبت به روز پنجشنبه بودیم، این در حالی است که عمده پیش بینی ها حاکی از افزایش دما در روزهای پایان هفته بود.

پیک مصرف برق در روز جمعه با ثبت عدد ۴۳ هزار و ۳۸۰ مگاوات نسبت به روز پنجشنبه با ثبت عدد ۴۹ هزار و ۲۰۸ مگاوات حدود ۵۸۰۰ مگاوات کاهش نشان داد، جالب اینکه برای اولین بار در هفته های اخیر شاهد بودیم که در این روز  پیک مصرف برق تقریبا برابر با مدت مشابه سال گذشته شد.

گزارش ها حاکی از این است که کل مبادلات برق نیز با ثبت عدد ۲۰۲۸ مگاوات با افزایش روبرو شد، به گونه ای که نسبت به روز گذشته حدود ۳۰۰ مگاوات افزایش نشان داد.

همچنین سهم صادرات از کل مبادلات دیروز برابر با ۱۳۹۹ مگاوات، و سهم واردات برابر با ۶۲۹ مگاوات بوده است.

میزان مصرف صنایع نیز با یک رویکرد افزایشی نسبت به روز پنجشنبه به ۴۲۳۱ مگاوات رسید که حدود ۳۰۰ مگاوات افزایش داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج