بنا بر نتایج اجرای پادمان هسته‌ای توسط آژانس در سال 2016، این سازمان به این نتیجه رسیده است که همه مواد هسته‌ای 69 کشور دارای ماهیت صلح‌آمیز هستند و در 104 کشور دیگر نیز همه مواد هسته‌ای ادعا شده برای اقدامات هسته‌ای صلح‌آمیز استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از وب سایت آژانس انرژی اتمی (IAEA)، یوکیا آمانو در نشست سالانه شورای حکام آژانس در 14 ژوئن، گفت: نتایج پادمان‌های هسته‌ای برای کشورهای عضو آژانس بسیار مهم است؛ نتایج پادمانی بر پایه یک ارزیابی جدی فنی از جمله جمع‌آوری اطلاعات از سوی بازرسان و تحلیل این اطلاعات در مقر آژانس در سال گذشته بوده است.

نوع نتایجی که آژانس در رابطه با هر کشور عضو حاصل می‌کند با توجه به نوع قرارداد پادمانی آن کشور با آژانس متفاوت است.

تنها در کشورهایی که اجرای پادمان‌های جامع هسته‌ای و پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند و در حال اجرا است آژانس به اطلاعات ضروری مورد نیاز دسترسی دارد و می‌تواند به جامعه جهانی تضمین دهد که عدم تخطی در استفاده صلح‌آمیز از همه مواد هسته‌ای آن کشور صورت نگرفته است.

برای سه کشوری که از اعضای معاهده NPT نیستند و توافق‌نامه‌های پادمانی موردی در این کشورها در حال اجراست، آژانس به این نتیجه رسیده است که در این کشورها مواد و تاسیسات هسته‌ای که مورد بازرسی قرار گرفته ماهیت صلح‌آمیز خود را حفظ کرده‌اند.

در سال 2016، 12 کشور عضو معاهده NPT که هنوز بنا بر آن‌چه در بند 3 این معاهده ذکر شده توافق‌های پادمانی در این کشورها اجرایی نشده است، آژانس نتوانسته هیچ نتیجه‌ای استنباط کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج