مدیرعامل گروه فولاد مبارکه یادآوری کرد: نیاز بیش از توان تولید داخل از طریق واردات تأمین می شود، اما برخی انتظار دارند به دلیل وجود نیاز وارداتی، تعرفه ها حذف شوند، درصورتی که وظیفه تعرفه، ایجاد تعادل بین قیمت واردات و قیمت تولید داخل به منظور حفظ تعادل در بازار در کنار تثبیت اشتغال و تولید ملی است.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه گفت: اولویت ما همیشه تأمین نیاز داخل است و به همین منظور با تمام توان خود در گروه فولاد مبارکه تولیدات متنوع داریم، اگرچه نیاز مواد اولیه صنایع پاییندستی فولاد بیش از توان فولاد مبارکه است، اما اگر بازار بیش از توان تولیدی فولادمبارکه نیاز دارد، این به معنای پویایی بیشتر و رونق صنعت ایران و نه کم کاری فولاد مبارکه است.

دکتر بهرام سبحانی افزود: در سال گذشته موافقتی با وزارت صنعت معدن و تجارت، در خصوص تأمین نیاز یک میلیون تنی صنعت لوله و پروفیل صورت گرفت و تا بهمن همان سال، بیش از یکمیلیون و ۲۰۰ هزار تن ورق تحویل کارخانه های این صنعت قرار گرفت.

وی همچنین اظهار کرد: میزان صادرات فولاد مبارکه در سال ۹۴ بیش از ۱.۸ میلیون تن بود، اما به منظور رفع نیاز داخلی، در سال ۹۵ این رقم به ۱.۵ میلیون تن کاهش یافت، تا جائیکه در سال گذشته نیز با رشد ۴۰ درصدی فروش داخلی برای تأمین نیاز داخل تلاش کردهایم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه یادآوری کرد: نیاز بیش از توان تولید داخل از طریق واردات تأمین میشود، اما برخی انتظار دارند به دلیل وجود نیاز وارداتی، تعرفه ها حذف شوند، درصورتیکه وظیفه تعرفه، ایجاد تعادل بین قیمت واردات و قیمت تولید داخل به منظور حفظ تعادل در بازار در کنار تثبیت اشتغال و تولید ملی است.

وی خاطرنشان کرد: از جمله محصولاتی که به صورت کاربردی در صنایع داخلی به مصرف میرسد و توسط شرکت فولاد مبارکه تولید میشود، میتوان به ورقهای آجدار، ورقهای فولادی با استاندارد API که در صنایع نفت و گاز استفاده می شوند و ورقهای MB و IF که در صنایع خودروسازی استفاده می شوند، اشاره کرد.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج