ارتباط تلفنی مرکزهای مخابراتی شهید اشرفی اصفهانی، شهید عرب سرخی، شهید زارعی و شهید مشهدی مهدی برای انجام عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل از20 خرداد ماه مختل می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، مخابرات منطقه تهران، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی با پیش شماره های 3316 تا 3319و3305 تا 3310 در محدوده خیابانهای پیروزی، ائمه اطهار، بلوار ابوذر، شهید کریمشاهیان با اختلال روبرو می شود.

در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 تا 3339و3374تا 3377 در محدوده خیابانهای شهید سرگرد محمدی، شهید غیوری، شهید گودرزی، شهید اسرافیل مختاری اختلال ایجاد می شود.

در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 4410 تا 4417، 4495و 4609 در محدوده بلوار آیت ا... کاشانی، بلوار فردس غرب، بلوار شقایق، شهید ستاری اختلال خواهد داشت.

در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش شماره های 3345 تا 3349، 3386، 3387و 3357 در محدوده خیابانهای مسعودیه، قائم، خاوران، مسگرآباد و مظاهر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

تازه ترین گزارش دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد تا پایان سال گذشته شمار تلفن های ثابت دایری کشور به 30 میلیون و 506 هزار و 633 خط رسید.

دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شمار تلفن های ثابت دایری تا پایان آذرماه پارسال را 30 میلیون و 504 هزار و 607 مورد اعلام کرده بود که نشان می دهد از آخر آذرماه تا پایان پارسال 2 هزار و 26 خط تلفن بر مجموع خط های تلفن ثابت افزوده شد.

ضریب نفوذ تلفن ثابت تا پایان پارسال و براساس جدیدترین گزارش دفتر برسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به 38.54 درصد رسید، درحالی که این ضریب در آخر آذرماه پارسال 38.52 بود که نشاندهنده رشد 2درصدی ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور است.

آمارهای دفتر بررسی های اقتصادی گویای آن است که شمار تلفن همگانی کشور تا پایان پارسال به 115 هزار و 764 دستگاه رسید. این آمار تا آخر آذرماه پارسال 121 هزار و 443 دستگاه بود که دلیل این تغییر کاهش استفاده از دستگاه های تلفن همگانی به دلیل رشد فزاینده تلفن همراه است.

بر اساس گزارش دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان پارسال 49 هزار و 29 روستا دارای تلفن خانگی شدند؛ این آمار تا آخر آذرماه پارسال 49 هزار و 14 روستا بود.

تا پایان پارسال 9 میلیون و 408 هزار و 23 مشترک پهن باند ثابت کشور داشتیم که این میزان تا پایان آذرماه همان سال 9 میلیون و 318 هزار و 943 مشترک بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج