بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، تمامی جوایز مرتبط با موضوع بهره وری یا تعالی از این پس باید از سوی سازمان ملی بهره‌وری اعتباردهی شوند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سازمان ملی بهره وری ایران، مطابق بخشنامه اعتباردهی جوایز مرتبط با بهره‌وری و تعالی سازمانی که از سوی سازمان اداری و استخدامی صادر شده است، از این پس تمامی جوایز با عناوین بهره‌وری/ تعالی یا عناوینی که این عبارات را به ذهن متبادر می‌ کند به‌ همراه عبارات «ایران» یا «کشور» یا «ملی» ملزم به کسب مجوز اعتباردهی از سازمان ملی بهره‌وری ایران هستند. بنابراین جوایزی که مراحل اعتبارسنجی را نگذرانده باشند، از نظر سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران معتبر نیستند.

در ادامه کلیه نهادها/بنگاه‌های دولتی در صورت تمایل به شرکت در جوایز، صرفا مجاز به حضور در جوایزی هستند که اعتبار لازم را از سازمان ملی بهره‌وری ایران کسب نموده باشند.

فهرست جوایز اعتبارسنجی شده توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سال‌های اخیر در سایت این سازمان موجود است.  

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج