با مصوبه هیات وزیران، سرمایه دولت در بانک مسکن از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری موج، با مصوبه هیات وزیران، سرمایه دولت در بانک مسکن، افزایش یافت. متن کامل مصوبه دولت به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۲.۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۵۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶.۲.۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ردیف (۷) جدول ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۶۷۱۳۳/ت ۵۳۴۸۸ ه مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۸ سرمایه دولت در بانک مسکن از (۵۰) هزار میلیارد ریال به (۱۰۰) هزار میلیارد ریال و جمع کل جدول از (۲۴۲.۵) هزار میلیارد ریال به (۲۹۲.۵) هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج