تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 374 واحد مسـکونی رسـید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ‌ماه سال جاری، 45.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، ماهانه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 16 هزار و 374 واحد مسـکونی رسـید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیـع تعداد  مسـکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که واحدهای تا ٥ سال سـاخت بـا سهم 47.6 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. 

سـهم مـذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل 4.4 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای بـا قـدمت ٦ تـا ١٠ سال و بیش از ١٥ سال افزوده شده است.

 

 تحولات قیمت مسکن

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شـده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 45.3 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.7 و 5.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت بـه مـاه مشـابه سال قبل به منطقه ٧ (معادل 11.2 درصد) و بیشترین کاهش متوسط قیمت به منطقـه ٢٢ (معادل 4.7 درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق ٢٢گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 97.6  میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با 22.1 میلیون ریال به منطقه ١٨ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.1 و 3.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در دو ماهه نخست سال ١٣٩٦

در دو ماهه نخست سال ١٣٩٦، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 21.8 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 2.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 44.5 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی "٣٠ تا ٣٥ "میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنـا ٤ با سهم 12.5 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی "٣٥ تا ٤٠ "و "٢٥ تا ٣٠ "میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 11.2 و 11.1 درصدی، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتـه‌انـد.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که در حدود 61.2 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (45.3 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

 

جمع‌بندی 

در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب به 16.4 هزار فقره و 45.3 میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.4 و 5.7 درصد افزایش نشان میدهد.

رشد معاملات بازار مسکن در این ماه نشانگر استقبال متقاضیان از خرید مسکن و نویدبخش بهبود شاخصهای عملکرد این بازار در سال جاری است.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٦ نیز موید تغییر متناسب اجاره‌بها با نرخ تورم در این دوره است، به طوریکه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد نشان می‌دهد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج