بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری با رشد ۰.۲ درصدی به ۷.۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از مرکز آمار؛ در اردیبهشت ماه سال 1396 شاخص کل قیمت کالا ها و خدمات (بر مبنای100=1390) عدد 244.4 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش داشته است.

 1- افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 9.6 درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (9.4 درصد)، 0.2 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.1 درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین ماه 1396 (6.9 درصد)، 0.2 واحد درصد افزایش یافته است

2- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 299.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.2 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1396 (8.5 درصد)، 1.0 واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 297.4 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.  شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.7 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 9.5 درصد است.

 3- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در اردیبهشت ماه 1396 به رقم 225.6 رسید که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1396 (6.2 درصد)، تغییری نداشته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج