بانک مرکزی، تغییرات جزیی بخشنامه قبلی درباره انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) را به بانک‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی مقرر شد:

- کارمزد ضمانتنامه‌های دارای وثائق ترکیبی، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثائق و نرخ‌های متناظرآن، محاسبه می‌شود.

- نوع خدمت مندرج در بند ۹ ‏‏- ۱ ‏‏- ۶ ردیف ۶، به «چک‌های واگذاری عهده سایر بانک‌ها» تغییر یابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.

- کارمزد صدور دسته چک پس از شخصی سازی، بر اساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱۲۰۰ ریال خواهد بود.

دوباره تاکید می‌شود بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخ‌های کارمزد کمتری را اعمال کنند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج