مرکز آمار ایران درصد تغییرات شاخص کل را اعلام کرد که بر مبنای آن نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ۹۳ نسب به دوره مشابه سال گذشته با ۰.۲ درصد واحد افزایش به ۷.۱ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری موج،  مرکز آمار ایران شاخص کل و در صد تغییرات نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را به شرح زیر اعلام کرد.

 ۱- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۴.۴ را نشان میدهد که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۶ درصد میباشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۴ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۱ درصد است که نسبت به همین اطلاع در فروردین ماه ۱۳۹۶ (۶.۹ درصد)، ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۹.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان میدهد. شاخص گروه عمده "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۲ درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۵ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ (۸.۵ درصد)، ۱.۰ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۷.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد کاهش نشان میدهد.   شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۷ درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۹.۵ درصد است.

 ۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج