فهرست تسهیلات گمرک به فعالان اقتصادی مجاز (AEO) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این تسهیلات بدین شرح است:

۱ - استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۲ - پذیرش ضمانت‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی

۳ - پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌ها ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

۴ - استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات

۵ - استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید

۶ - استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات

۷ - تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی (ارائه این بند از تسهیلات پس از پیشنهاد گمرک و تأیید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف. ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) حداکثر تا سقف ۵۰ درصد صورت خواهد پذیرفت.

۸ - استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.

۹ - رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی.

۱۰ - ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی

۱۱ - انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

۱۲ - نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد.

۱۳ - استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، اجازه رئیس کل گمرک و شخص بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم.

۱۴ - استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲ - ۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو.

۱۵ - استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله.

۱۶ - رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شرکت‌های تولیدی) در سامانه جامع امور گمرکی به صورت سراسری.

۱۷ - ترخیص کالا در خارج از مسیر قرمز

شایان ذکر است درخصوص پذیرش ضمانت موضوع بند ۲ و ۳ و ۱۵ متناسب با ضمانت‌نامه؛ وصول باید در همان سال انجام پذیرد و درباره بند ۲ سررسید ضمانت‌نامه تا بهمن هر سال مشخص شود.

بدیهی است تسهیلات فوق در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت فوق‌الذکر از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه لغو و گزارش مربوط به کمیته مرکزی فعالان اقتصادی مجاز جهت اقدامات اجرایی ارسال خواهد گردید.

متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از شرایط و نحوه عضویت در لیست فعالان مجاز اقتصادی (AEO) گمرک به سایت گمرک ایران به آدرس  www.irica.ir

مراجعه نمایند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج