به دنبال برگزاری انتخابات کانون سراسری انبوه سازان در دی ماه ۱۳۹۵، وزارت کار اعتبارنامه هیات مدیره دوره پنجم کانون را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعتبارنامه تایید شده از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمشید برزگر بعنوان رییس کانون انبوه سازان تایید شد.

احمدرضا جوکار نایب رییس، سید محمد مرتضوی خزانه‌دار و فرشید پورحاجت، احمد تولا، محمود احمد شعربافی، سعید ساعی شاهی، علی اکبر زورقچیان، کسری امیری راد، محمود پژوم و علی عندلیبی به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شدند. عسگر صداقتی به عنوان عضو علی‌البدل و هم‌چنین شهریار شهباز گهرویی، سید مجید نیک‌نژاد و جواد کوچک‌زایی به عنوان بازرسان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران تایید شدند.

انتخابات هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان ۲۶ دی ماه ۱۳۹۵ و طی مجمع عمومی کانون در حضور انجمنهای عضو از استانهای سراسر کشور برگزار شد. اعضای هیات مدیره به مت ۳ سال و بازرسان به مدت یک سال فعالیت خواهند کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج