رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: بانکها از سپرده گذار وکالت می گیرند که پول آنها را در عقود مختلف به کار گیرند و از سود حاصله سهم آنها را بدهند. این سود علی الحساب است و قطعی نیست که ربوی باشد.

محمود بهمنی در مورد بحث احتمال ربوی بودن بهره سپرده های بانکی که از سوی برخی از روحانیون به آن اعتراض شده است به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: من اعتقاد دارم قوانین ما اشکال ندارد چون همین قوانین را شورای نگهبان تایید کرده است. لذا باید روش های اجرای کار اصلاح شود. لذا اگر بیایم نرخ سود ثابت پرداخت کنیم قانون که مشکلی ندارد نحوه اجرا باید تغییر کند.

وی ادامه داد: بانک ها از سپرده گذار وکالت می گیرند که پول آن ها را در عقود مختلف به کار گیرند و از سود حاصله سهم آن ها را بدهند. این سود علی الحساب است و قطعی نیست که ربوی باشد. اینکه برخی به سهیم بودن سپرده گذار در زیان بانک ها اشاره دارند باید گفت ما اصولا دو نوع عقود داریم. عقود مبادله ای و مشارکتی. در عقود مبادله ای سود ثابت است و لزومی ندارد سپرده گذار در زیان هم سهیم باشد.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس افزود: برای مثال من اتوبوسی به صورت اقساط به شما می فروشم اما اتوبوس به ته دره سقوط می کند. در این جا نابودی اتوبوس به من ربطی ندارد. این مثال در بحث عقد مبادله ای نیز قابل تسری است. اما در عقود مشارکتی و مضاربه سوده های حاصله به نسبت سهم، به سپرده گذارها پرداخت می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره اینکه آیا پرداخت سود ثابت می تواند باعث تمرکز منابع مالی افراد در بانک ها و عدم سرمایه گذاری در بخش های تولیدی خصوصی شود یا خیر گفت: برای جلوگیری از چنین مساله ای باید نرخ سود را پایین آوریم تا افراد به جای امید برای حفظ اصل دارایی شان و دریافت بهره بدون متضمن شدن زحمتی در قبال آن، به سرمایه گذاری روی بیاورند. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج