مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان این ناحیه رکورد قبلی تولید روزانه در کوره های قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم را مربوط به هشتم اردیبهشت ماه و تولید ۱۱۴ ذوب با تناژ تخلیه ۲۰ هزار و ۸۵۴ تن و تولید ۲۰ هزار و ۲۲۶ تن تختال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان این ناحیه رکورد قبلی تولید روزانه در کوره های قوس الکتریکی و ریخته گری مداوم را مربوط به هشتم اردیبهشت ماه و تولید ۱۱۴ ذوب با تناژ تخلیه ۲۰ هزار و ۸۵۴ تن و تولید ۲۰ هزار و ۲۲۶ تن تختال اعلام کرد.

علیرضا بنائیان مفرد در همین خصوص افزود: با ثبت این رکورد جدید میزان فولاد مذاب تخلیه شده به مقدار ۲۶۳ تن و تختال ریخته گری شده به مقدار ۳۰۶ تن افزایش یافت.

وی دستیابی به این رکوردهای پی درپی و تداوم آنها را نتیجه افزایش همدلی و تعلق خاطر سازمانی کارکنان ناحیه فولادسازی و ریخته گری مداوم و همچنین حمایت های بیدریغ مدیریت عالی سازمان دانست و تصریح کرد: به یقین با افزایش این همدلی و حمایت ها میتوان شاهد بهبود هرچه بیشتر روند کمی و کیفی شرکت باشیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج